top of page

Ikäihmisten palvelut 

 • 43€ /arkisin

 • 82,40€ /tunti viikonloput, pyhäpäivät

 

Vaikeavammaisten avustus 

 • 54,80 € /h arkisin

 • 86,50€ /h viikonloput, pyhäpäivät

 

Lapsiperheiden palvelut

 • 43 € /h arkisin

 • 82,40 € /h viikonloput, pyhäpäivät

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut,

kotikatko ja mielenterveyskuntoutujat

 • Hoitajien erilliset käynnit  50 € /h ark.

 • 82 € /vkl.

 • Alkukartoitus 250 € (kaksi henkilöä mukana)

 • 12 vrk 2094,50 €

 • Lisävuorokaudet 200 €

 

Laboratorio ja pikatutkimukset

 • Pikanäytteet: 32 €

 • Laskimoverinäytteen otto terveyskeskuslääkärin /
  Satakunnan keskussairaalan pyynnöstä  32 €

 

Säännöllisten kokeiden ottamisessa räätälöimme pakettihinnan erikseen.

Hinnat sisältävät kaikki näytteenottovälineet, näytteenoton asiakkaan kotona, vastauksen toimittamisen sekä jatko-ohjeet.

 

​Kotisiivous

 • 43 € /h perus kotisiivous (noin 2h)

 • sis.perusvälineet ja yleispesuaineet.

 • Pienimuotoiset pihatyöt 55 € /h

 • asiakkaan omilla välineillä. 

 • 55 € /h Pienet piharaivaukset,

 • yrityksen välineillä.

 • Suursiivoukset, yrityskohteet hinnoittelemme erikseen.

  

Päivystyskäynti hätätapauksissa 

 • MA-PE  21-07     70 € /h    

 • vkl/pyhäpäivät   95 € /h 

 

Sairaanhoitajan palvelut kotiin

 • 55 € /h  ark.

 • 82,40 € /h vkl/ pyhäpäivät

 • Tarvikkeet hinnoitellaan erikseen.

 

Sairaanhoitajan konsultointi

 • 12,50 € 

 

Jalkahoidot kotikäynteinä

 • tiedustele yksiköstämme

 • Vain arkisin

 

Kauppa-apu palvelu, päivätoiminta, asiakirja-apu(kysy lisää)

 • 43 € /h  ark.

 • 82,40 € /h vkl/pyhäpäivät

 

Tilapäinen yöhoito 

 • tiedustele yksiköstämme

 

Kaikkiin palvelukäynteihin lisätään kulukorvaus
(sis.polttoaineet,autokulu, hallintokulu)

 • Alle 5km ei kulukorvausta

 • 5-15km 10€

 • Yli 15km 12,40€

Alle 24h tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomista käynneistä veloitamme palvelun hinnaston mukaisen hinnan. Asiakkaan poissaolo varatun palvelun ajankohtana tulkitaan peruuttamattomaksi varaukseksi. Sairaustapauksissa peruutus on maksuton, jos asiakas tai omainen voi tarvittaessa esittää lääkärintodistuksen.

 

Apuvälinemyynti + asennukset

Hoitotarvikemyynti

 • Tiedustele yksiköstämme

Palvelumme kuuluvat pääosin arvonlisäverottomiin palveluihin. Alla tarkennuksia hinnoitteluumme. 

ARVONLISÄVERO eli ALV

 • Arvonlisävero  on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Palveluntuottajan hintoihin lisätään ALV sen mukaan mihin verokantaan palvelu kuuluu.

 • Kotipalvelut ja kaikki sen tukipalvelut lapsiperheille/ikäihmisille/aikuisväestölle sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle ALV 0%

 • Kotipalvelut ja kaikki sen tukipalvelut lapsiperheille/ikäihmisille/aikuisväestölle muussa kuin sosiaalihuollon palvelujen yhteydessä ALV 24%

 • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut kaikille kuuluvat ALV 0% kantaan

 • KOTIPALVELUilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista

 • KOTIPALVELUIDEN TUKIPALVELUilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja

 

PALVELUSETELI

 • Palvelusetelin myöntää Satakunnan Hyvinvointialue. Palveluseteliin liittyvissä tiedusteluissa voitte olla yhteydessä hyvinvointialueen oman asuinkuntasi palveluohjaajiin.

 • Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palveluntarpeen.              

 • Palveluseteleillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja  mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.         

 

KELAKORVAUKSET

Tällä hetkellä emme pysty valitettavasti antamaan palveluistamme   kelakorvauksia suoraan

 

KOTITALOUSVÄHENNYKSET HOITA- JA HOIVATYÖSTÄ

Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on lasten, vanhusten ja vammaisten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu hoito.

 

Hoiva- ja hoitotyötä on myös henkilön avustaminen kaupassa, läksyjen avustaminen tai pankissa ja apteekissa asiointi.

Edellytykset

 • työ kohdistuu itseensä tai samassa taloudessa asuvaan henkilöön

 • työ tehdään kotona tai vapaa-ajan asunnolla

Vähennystä ei saa

 • terveyden- ja sairaudenhoitopalveluista, joista ei makseta arvonlisäveroa. Tällaisia palveluita ovat muun muassa työt, jotka lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti tai hieroja  tekee.

 • kotitalouspalveluista, jotka työnantaja antaa luontoisetuna työntekijälleen

 • samasta työstä, jota varten on saatu omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea tai työnantajalle maksettavaa palkkatukea.

 • työstä, jota varten on saatu kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli

Edellä mainitut tuet ja palveluseteli eivät estä vähennystä muissa kuin niissä töissä, joita varten tuki on saatu. Esimerkiksi illalla tapahtuva lastenhoito oikeuttaa vähennykseen, jos kotihoidontukea on saatu päivällä tapahtuvaa hoitoa varten.

KOTITALOUSVÄHENNYKSEEN OIKEUTETUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT:

Sairaanhoitajan tai lähihoitajan verovelvollisen asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tekemästä tavanomaisesta kotitaloustyöstä voi  saada vähennyksen.

Kotitalousvähennys voidaan myöntää yksityisessä palvelutalossa tehdyn tavanomaisen kotitalous-, hoiva ja hoitotyön perusteella kuitenkin vain siltä osin kuin työ tehdään henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa. 

 Henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa tapahtuva avustustyö peseytymisessä, pukeutumisessa, sängyn petaamisessa, ruokailussa, siivouksessa ja muissa henkilökohtaisissa toimissa oikeuttavat vähennykseen. 

Kunnallisessa palvelutalossa asuva henkilö on oikeutettu kotitalousvähennykseen yksityisessä palvelutalossa asuvan tavoin sellaisten vähennyskelpoisten kotitalous-, hoiva- ja hoitotöiden perusteella, joita kunnan sopimus ei kata ja joita varten henkilö ei ole saanut kunnan myöntämää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä tai jonkin muun tahon maksamaa korvausta.

 

SEURAAVAT ASIAT EIVÄT OIKEUTA KOTITALOUSVÄHENNYKSEEN:

 

 • turvapalveluista aiheutuvat kustannukset, kuten yöpartio, hälytyspalvelu ja  turvapuhelinmaksu        

 • lääkäripalvelu

 • sairaanhoitopalvelu

 • laboratoriopalvelu

 • terveydenhoitajapalvelu

 • jalkahoito

 • hieronta

 • fysioterapia

 • parturi

 • kampaamo

 • hoitotarvike

 • muut tarvikemaksut

 • hallinnolliset kulut

 • kuljetuskorvaukset

 • virkistyspalvelumaksut (teatteri, musiikki- ym.kulttuuritapahtumatmaksut ja retkimaksut sekä liikuntapalvelumaksut, kuten kuntosali- ja uimahallimaksut )

 

Jos joku muu taho kuin kunta, esimerkiksi vakuutusyhtiö, Valtiokonttori tai joku muu toimija (esimerkiksi yhdistys tai seurakunta) korvaa osan hoivapalveluiden kustannuksista, voi hoivattava saada kotitalousvähennyksen vain hänen omalle vastuulleen jäävistä kustannuksista.

Palvelutalossa tms. asuvan osalta on laadittava kotitalousvähennystä varten erittely kalenterivuonna maksetuista kustannuksista. Tästä erittelystä on käytävä ilmi asukkaan yksityisesti hallitsemissaan tiloissa käyttämiensä kotitalousvähennykseen oikeuttavien kotitalous-, hoiva- ja hoitotöiden kustannukset ja vähennykseen oikeuttamattomat kustannukset.

 

Lähde: https://www.vero.fi

bottom of page