Ajatar-hoivapalveluiden palveluhinnasto voimassa vuoden 2021 loppuun.
Päivitetty 31.12.2020. Kilometrikorvaukset voimassa olevan verotusarvon mukaan. 


Ikäihmisten tukipalvelut

 • 43 euroa/arkisin

 • 82,40 euroa/tunti viikonloput, yöt, pyhäpäivät

 

Vaikeavammaisten avustus 

 • 51,50 euroa/h arkisin + kilometrikorvaus

 • 82,40 euroa/h viikonloput, yöt, pyhäpäivät

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut 

 • alkutilanteen kartoitus 95 euroa 

 • 80 euroa/vrk

 • 43 euroa/h arkisin

 

Lapsiperheiden tukipalvelut 

 • 43 euroa/ h arkisin

 • 82,40 euroa /h viikonloput,yöt, pyhäpäivät

 

Kotikatko

 • Alkukartoitus 120 e

 • 12 vrk 1995 e

 • Lisävuorokaudet 200e

 • Hoitajan jatkokäynnit 50 euroa/h

 • + Kilometrikorvaus

 

Laboratorio ja pikatutkimukset

 • Pikanäytteet: 32 euroa

 • Laskimoverinäytteen otto terveyskeskuslääkärin / Satakunnan keskussairaalan pyynnöstä  32 euroa

 • +Kilometrikorvaus 

Säännöllisten kokeiden ottamisessa räätälöimme pakettihinnan erikseen.

Hinnat sisältävät kaikki näytteenottovälineet, näytteenoton asiakkaan kotona, vastauksen toimittamisen sekä jatko-ohjeet.

Kotisiivous

 • 43 euroa/h asiakkaan omilla välineillä

 • +Kilometrikorvaus 

Tarvikepaketti

Yli 2 viikkoa kestävässä säännöllisessä kotiin tuotavassa hoidossa järjestämme myös halutessanne asiakkaan tarpeita vastaavan hoivatarvikepaketin. Veloitus suoritetaan kerran kuussa ja sisältöä muutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Paketin mahdollista sisältöä esimerkiksi :

 • pesulaput

 • pesuvoiteet

 • käsineet

 • ihovoiteet

 • sinkkivoide

 • suun terveydenhoidon välineet

 • shampoo

 • suihkusaippua

 • desinfektioaineet

Tarvikepaketti 50 euroa+ alv 24%/kk

Työntekijävuokraus

 • 37,60/h + alv 24%  tai 0 % riippuen kohteesta 

 • +Kilometrikorvaus 

 • 60 euroa/h viikonloput, yöt, pyhäpäivät

 

Päivystyskäynti hätätapauksissa 

 • MA-PE 21-07 70 €/h  + Kilometrikorvaus 

 • LA-SU sekä aatot/pyhäpäivät 95€ /h ​+  Kilometrikorvaus 

sairaanhoitajan palvelut kotiin

 • 45€ / h 

 • + Kilometrikorvaus ja tarvikkeet

hieronta 

 • 35€ / 30 min

 • + Kilometrikorvaus

Palvelumme kuuluvat pääosin arvonlisäverottomiin palveluihin. Alla tarkennuksia hinnoitteluumme. 

ARVONLISÄVERO eli ALV

 • Arvonlisävero  on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Palveluntuottajan hintoihin lisätään ALV sen mukaan mihin verokantaan palvelu kuuluu.

 • Kotipalvelut ja kaikki sen tukipalvelut lapsiperheille/ikäihmisille/aikuisväestölle sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle ALV 0%

 • Kotipalvelut ja kaikki sen tukipalvelut lapsiperheille/ikäihmisille/aikuisväestölle muussa kuin sosiaalihuollon palvelujen yhteydessä ALV 24%

 • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut kaikille kuuluvat ALV 0% kantaan

 • KOTIPALVELUilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista

 • KOTIPALVELUIDEN TUKIPALVELUilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja

 

PALVELUSETELI

 

 • Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja tervesypalveluja tarvitseville.

 • Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioihenkilön palvelun tarpeen.              

 • Palveluseteleillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja  mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.         

 • Kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Kunta pitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista.

 • Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan palvelu yksiköistä, jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä.

 • Palvelusetelin arvo on kaikille käyttäjille samansuuruinen tai tulosidonnainen eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista.

 

KELAKORVAUKSET

 Tällä hetkellä emme pysty valitettavasti antamaan palveluistamme   kelakorvauksia suoraan

 

KOTITALOUSVÄHENNYKSET HOITA- JA HOIVATYÖSTÄ

Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on lasten, vanhusten ja vammaisten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu hoito.

 

Hoiva- ja hoitotyötä on myös henkilön avustaminen kaupassa, läksyjen avustaminen tai pankissa ja apteekissa asiointi.

Edellytykset

 • työ kohdistuu itseensä tai samassa taloudessa asuvaan henkilöön

 • työ tehdään kotona tai vapaa-ajan asunnolla

Vähennystä ei saa

 • terveyden- ja sairaudenhoitopalveluista, joista ei makseta arvonlisäveroa. Tällaisia palveluita ovat muun muassa työt, jotka lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti tai hieroja  tekee.

 • kotitalouspalveluista, jotka työnantaja antaa luontoisetuna työntekijälleen

 • samasta työstä, jota varten on saatu omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea tai työnantajalle maksettavaa palkkatukea.

 • työstä, jota varten on saatu kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli

Edellä mainitut tuet ja palveluseteli eivät estä vähennystä muissa kuin niissä töissä, joita varten tuki on saatu. Esimerkiksi illalla tapahtuva lastenhoito oikeuttaa vähennykseen, jos kotihoidontukea on saatu päivällä tapahtuvaa hoitoa varten.

KOTITALOUSVÄHENNYKSEEN OIKEUTETUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT:

Sairaanhoitajan tai lähihoitajan verovelvollisen asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tekemästä tavanomaisesta kotitaloustyöstä voi  saada vähennyksen.

Kotitalousvähennys voidaan myöntää yksityisessä palvelutalossa tehdyn tavanomaisen kotitalous-, hoiva ja hoitotyön perusteella kuitenkin vain siltä osin kuin työ tehdään henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa. 

 Henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa tapahtuva avustustyö peseytymisessä, pukeutumisessa, sängyn petaamisessa, ruokailussa, siivouksessa ja muissa henkilökohtaisissa toimissa oikeuttavat vähennykseen. 

Kunnallisessa palvelutalossa asuva henkilö on oikeutettu kotitalousvähennykseen yksityisessä palvelutalossa asuvan tavoin sellaisten vähennyskelpoisten kotitalous-, hoiva- ja hoitotöiden perusteella, joita kunnan sopimus ei kata ja joita varten henkilö ei ole saanut kunnan myöntämää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä tai jonkin muun tahon maksamaa korvausta.

 

SEURAAVAT ASIAT EIVÄT OIKEUTA KOTITALOUSVÄHENNYKSEEN:

 

 • turvapalveluista aiheutuvat kustannukset, kuten yöpartio, hälytyspalvelu ja  turvapuhelinmaksu        

 • lääkäripalvelu

 • sairaanhoitopalvelu

 • laboratoriopalvelu

 • terveydenhoitajapalvelu

 • jalkahoito

 • hieronta

 • fysioterapia

 • parturi

 • kampaamo

 • hoitotarvike

 • muut tarvikemaksut

 • hallinnolliset kulut

 • kuljetuskorvaukset

 • virkistyspalvelumaksut (teatteri, musiikki- ym.kulttuuritapahtumatmaksut ja retkimaksut sekä liikuntapalvelumaksut, kuten kuntosali- ja uimahallimaksut )

 

Jos joku muu taho kuin kunta, esimerkiksi vakuutusyhtiö, Valtiokonttori tai joku muu toimija (esimerkiksi yhdistys tai seurakunta) korvaa osan hoivapalveluiden kustannuksista, voi hoivattava saada kotitalousvähennyksen vain hänen omalle vastuulleen jäävistä kustannuksista.

Palvelutalossa tms. asuvan osalta on laadittava kotitalousvähennystä varten erittely kalenterivuonna maksetuista kustannuksista. Tästä erittelystä on käytävä ilmi asukkaan yksityisesti hallitsemissaan tiloissa käyttämiensä kotitalousvähennykseen oikeuttavien kotitalous-, hoiva- ja hoitotöiden kustannukset ja vähennykseen oikeuttamattomat kustannukset.

 

Lähde: https://www.vero.fi